Jump to Navigation

اصلاح فرم ثبت پروژه کارشناسی

فرم ثبت پروژه کارشناسی در سایت دانشکده در قسمت فرمهای آموزشی آپلود شد. دانشجویان می توانند جهت ثبت پروژه کارشناسی خود فرم مربوطه را دریافت و بعد از تکمیل نمودن به دفتر آموزش تحویل دهند.

بخش:


News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی