Jump to Navigation

زمان و نحوه برگزاری کارگاه ایمنی برق و کامپیوتر مخصوص دانشجویان کارشناسی

دانشجویان کارشناسی ورودی 93 و 94 جهت دیدن زمان و نحوه برگزاری کارگاه ایمنی برق و کامپیوتر می توانند اینجا کلیک کنند.News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی