Jump to Navigation

اطلاعیه مهم در خصوص بازدید از آزمایشگاه نقشه برداری مغز

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویانی که برای بازدید از آزمایشگاه ملی نقشه برداری از مغز ثبت نام نموده اند می رساند، زمان حرکت در تاریخ شنبه 30/2/96 ساعت 23:30 شب از مقابل دانشکده برق و کامپیوتر می باشد.News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی