Jump to Navigation

مخابرات همدوس در فیبر نوری و کاربرد آن در ساخت مودم های همدوس نوری

دکتر مهدی زمانی- شرکت Qualcomm Technologies

Mahdi Zamani received the B.Sc. degree from Iran University of Science and Technology in 2004, and the M.A.Sc. degree from the University of Tehran in 2006, both in electrical engineering. He earned the Ph.D. degree in electrical and computer engineering from the University of Waterloo in 2012. He is currently with Qualcomm Technologies, Inc., and he holds thirteen patents. His current research interests include general area of optical and wireless communications, signal processing, information and coding theory.

مخابرات همدوس در فیبر نوری و کاربرد آن در ساخت مودم های همدوس نوری
مسئول برگزاری: فروغ السادات طباطبا
محل: سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپیوتر / تاریخ: 1395-09-30 / زمان: 2:00 بعدازظهر

با توجه به تقاضای روز افزون برای سرعت های بالاتر در دهه های اخیر، مخابرات همدوس فیبر نوری مورد توجه خاص محققان در دانشگاهها و صنعت قرار گرفته است. در گذشته بدلیل پهنای باند زیاد فیبر نوری نیاز به سیستم های همدوس و مدولاسیون های پیشرفته حس نمی شد، ولی امروزه نظر به اینکه سرعت داده ها به نزدیکی ظرفیت کانال فیبر رسیده اند، مطالعات و پژوهش های جدید در نظریه اطلاعات و پردازش سیگنال نقش به سزایی در طراحی مودم های نوری ایفا میکنند. در این راستا می توان به polarization division multiplexing در ارسال، high dimensional modulation formats در مدولاسیون، coded modulation و constellation shaping در کدینگ، و non-integer fractionally spaced processing در پردازش دیجیتال اشاره کرد. کانال فیبر نوری بدلیل رفتار منحصر بفردش بخصوص در ناحیه غیر خطی تفاوت چشمگیری با دیگر کانالها از جمله کانال بیسیم دارد که منجر به بررسی نظری و عملی با الگوریتمهای جدید می شود. در عین حال، با توجه به سرعت بالای داده، محدودیتهای پیاده سازی عملی برای الگوریتمهای مخابراتی، از جمله پردازش موازی که نقش قابل توجهی در طراحی سخت افزار مودم نوری دارد، لازم است که مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این ارایه پایه های مودم های همدوس نوری بهمراه برخی دستاوردهای جدید در مخابرات دیجیتال و کدینگ در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد.Seminars | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی