Jump to Navigation

همکاری انسان و روبات در جراحی کم تهاجمی

دکتر علی حسن زهرایی

دکتر علی حسن زهرایی فارغ التحصیل کارشناسی رشته ی مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان و  دکترای مکاترونیکروباتیک  دانشگاه پیر و ماری کوری (پاریس ۶ فرانسه است. پروژه ی دکترای وی با موضوع کومنیپولاسیون سری برای جراحی با حداقل تهاجم منجر به طراحی و ساخت نخستین پنس روباتیک لاپاروسکوپی ۵ میلی متری شد. وی ۵ سال سابقه ی کار پژوهشی پسا دکترا در زمینه های مربوط به روباتیک، سیستمهای امبدد، و میکروفلوییدیک در مراکز تحقیقاتی فرانسه و انگلستان دارد و هم اکنون پژوهشگر پسا دکترا در مرکز تحقیقات روباتیک دانشگاه شفیلد است

همکاری انسان و روبات در جراحی کم تهاجمی
مسئول برگزاری: ذاکر حسین فیروزه
محل: سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپیوتر / تاریخ: 1395-11-25 / زمان: 2:00 بعدازظهر

هدف از جراحی کم تهاجمی (لاپاروسکوپی) ایجاد کمترین جراحت ممکن در بدن بیمار است. نسبت به جراحی باز این نوع جراحی برای بیمار فواید زیادی از جمله بهبود سریعتر و پیچیدگیهای کمتر بعد از عمل دارد. ضمن این که در دراز مدت اثر بسیار کمی از جراحت باقی می ماند. اما در مقابل این نوع عمل برای جراح مشکلات زیادی ایجاد می کند: نداشتن دید مستقیم بر میدان عمل،  فضای محدود و از دست دادن آزادی عمل، و موقعیت غیر ارگونومیک در طی ساعتها عمل جراحی مهمترین این مشکلات هستند. پژوهش برای حل این مشکلات در ۳۰ سال اخیر شاخه ای از دانش روباتیک به نام جراحی روباتیک را ایجاد کرده است. در جراحی روباتیک دو رویکرد متفاوت در بین پژوهشگران وجود دارد. در تله منیپولاسیون با جدا کردن جراح از ابزار وظیفه ی دستکاری فیزیکی در میدان عمل کاملا به روبات سپرده شده و جراح از راه دور روبات را کنترل می کند. اما در کومنیپولاسیون جراح و روبات با همکاری هم عمل جراحی را انجام می دهند. در این حالت جراح مستقیما ابزار روباتیک جراحی را در دست می گیرد و مانند معمول در کنار تخت بیمار باقی می ماند. در این سمینار بعد از معرفی جراحی روباتیک و وضعیت فعلی آن به مقایسه ی تله منیپولاسیون و کومنیپولاسیون پرداخته شده و مخاطبان با  راه کارهای موجود، پژوهشهای انجام شده و زمینه های تحقیقات آینده آشنا خواهند شدSeminars | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی