Jump to Navigation

مقدمه‌ا‌ی بر نظریه پردازش اطلاعات کوانتومی

علیرضا پوستین دوز

علیرضا پوستین دوز کارشناسی خود در رشته های مهندسی برق و فیزیک را در سال 1393 از دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت نموده است. کارشناسی ارشد خود را سال 1395 در دانشگاه Calgary تحت  نظر دکتر Gilad Gour به پایان رسانده است. زمینه تحقیقاتی وی در کارشناسی ارشد تئوری اطلاعات کوانتمی بوده است. او هم اکنون دانشجوی دکتری دانشگاه Calgary است.

مقدمه‌ا‌ی بر نظریه پردازش اطلاعات کوانتومی
مسئول برگزاری: محمد دخیل علیان
محل: سمینار 3- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر / تاریخ: ۱۳۹۶-۰۸-۲۹ / زمان: ۱۲:۳۰ ب.ظ

از سال‌های آغازین دهه ۷۰ میلادی تا کنون نظریه پردازش اطلاعات کوانتومی پیشرفت بسیار چشمگیری داشته است. بطور کلی‌ این شاخه از علم نحوه ذخیره سازی و پردازش اطلاعات توسط سیستم‌های کوانتومی را بررسی می‌کند. مهمترین دست‌آورد‌های علم پردازش اطلاعات کوانتومی در حوزه اثبات برتری الگوریتم‌های کوانتومی بر الگوریتم‌های کلاسیک است. در حضور یک کامپیوتر کوانتومی بسیاری از الگوریتم‌های محاسباتی پیچیده یا غیر ممکن توسط الگوریتم‌های کوانتومی بسیار سریع تر انجام خواهد شد. در این سخنرانی‌، مقدمه‌ا‌ی کوتاه بر مبانی نظریه پردازش اطلاعات کوانتومی خواهیم داشت. می‌توان موضوعات و زیر شاخه‌های این علم را به دو بخش عمدی "نظریه اطلاعات کوانتومی" و "محاسبات کوانتوم" تقسیم کرد. ابتدا به بررسی مبانی لازم از مکانیک کوانتومی، نظریه اطلاعات، و ... می‌پردازیم. سپس به یادگیری مفاهیم بنیادین خواهیم پرداخت. در بخش بعدی، مروری خواهیم داشت بر مهمترین دستاوردها، الگوریتم‌ها و پروتکل‌های کوانتومی؛ از جمله الگوریتم شور، الگوریتم جستجو گرور و پروتکل تلپرتیشن کوانتومی. در صورت امکان و وجود وقت مروری کوتاه و اجمالی بر مطالب عمیق تر از جمله نحو پیاده سازی و ساخت پردازنده‌های کوانتومی، کد‌های تصحیح خطا، ظرفیت‌ کانال‌های کوانتومی، و ... خواهیم داشت. همچنین در انتها نگاهی‌ اجمالی ولی‌ کلی‌ خواهیم کرد به لزوم و شیوه‌های مختلف پیاده سازی سیستم های امن در برابر کامپیوتر‌های کوانتومی.Seminars | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی