Jump to Navigation

فرهنگی دانشجویی

اهداف و اهم وظايف سرپرستان دانشجويي- فرهنگي دانشكده ها
(برگرفته شده از آیین نامه)

به منظور هدايت، بستر سازي، تسهيل، هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويي در سطح دانشكده ها و در راستای نيل به اهداف عاليه دانشگاه اسلامي در تربيت نيروي انساني متخصص، توانا، خردورز و مهذب، در چارچوب سياستها و مقررات دانشگاه و مصوبات شوراهاي مرتبط، سرپرستان دانشجويي- فرهنگي دانشكده ها فعاليتهاي حوزه كاري خود را بر اساس مفاد اين آيين نامه تنظيم مي نمايند .

 

الف- حوزه دانشجويي 

 • برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت ها و مسابقات ورزشي 
 • برنامه ريزي هدفمند و توسعه كار دانشجويي
 • هماهنگي و پی¬گیری مشاوره دانشجويي با استفاده از ظرفیت های مرکز مشاوره
 • برنامه ريزي و كمك به انتخاب دانشجويان نمونه و برگزیده
 • برنامه ريزي و نظارت بر ارتباط فعال با دانش آموختگان 
 • کمک به جذب دانشجویان ممتاز در مقاطع بالاتر با همکاری معاونت آموزشی
 • بازخورد و ارزیابی فعالیت های دانشجویی در سطح دانشکده

ب- حوزه فرهنگي- اجتماعي 

 • نظارت بر انجمن(هاي) علمي دانشجويي دانشكده 
 • هدايت گروه هاي دانشجويي علمي- فناوري تخصصي دانشكده 
 • برنامه ريزي و نظارت بر بازديدهاي علمي فوق برنامه دانشكده 
 • هدايت و نظارت بر نشريات علمي دانشجويي دانشكده 
 • برنامه ريزي و هدايت برنامه هاي فرهنگي- اجتماعي دانشكده
 • همكاري با معاونت آموزشي دانشكده در برنامه ريزي راهنمايي جامع دانشجويان كارشناسي 
 • استفاده از ظرفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي در فعاليتها 

گروههای فعال دانشجویی دانشکده: 

 

نشریات دانشجویی:

 • فیدبک (انجمن علمی برق)
 • فرامتن (انجمن علمی کامپیوتر و آی تی)
تصویر mzekri
مریم ذکری
عضو هیئت علمی
دانشیار (Associate Professor)
کنترل
mzekri@cc.iut.ac.ir
98-31-33915397


by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی