Jump to Navigation

فرم های آموزشی تحصیلات تکمیلی

بخش گروه
آئین نامه نحوه پرداخت هزینه شرکت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در همایش های علمی داخل کشور [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
آیین نامه دوره کارشناسی ارشد [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
اطلاعیه ثبت نام مقدماتی نیمسال اول سال تحصیلی99-98 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (الکترونیک) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (قدرت- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (قدرت- سیستم های قدرت) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (کنترل) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مخابرات- سیستم) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مخابرات- شبکه) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مخابرات- میدان) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مهندسی پزشکی- بیوالکتریک) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مهندسی مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مهندسی مهندسی کامپیوتر- نرم افزاری) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارسد مهندسی برق ورودی 97 (مهندسی مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی) [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه جدید تحصیلات تکمیلی مهندسی برق مصوب 16_4_92 [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه جدید تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر مصوب 16_4_92 [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته الکترونیک [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته قدرت- الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته قدرت- سیستم های قدرت [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته کنترل [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مخابرات- سیستم [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مخابرات- شبکه [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مخابرات- میدان [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مهندسی پزشکی [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مهندسی کامپیوتر- معماری کامپیوتر [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
برنامه دوره اموزشی کارشناسی ارشد ورودی 98 رشته مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
تقویم آموزشی سال تحصیلی 99-98 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
دستورالعمل تغییر شیوه های کارشناسی ارشد [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
زمان بندی فعالیت های درس سمینار/ تحقیق و تتبع نظری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
زمان بندی فعالیت های درس سمینار/ تحقیق و تتبع نظریدانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 97 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
زمانبندی فعالیت های درس سمینار/ تحقیق و تتبع نظری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
زمان‌بندی مربوط به فعالیت‌های درس سمینار، تحویل پروپوزال و دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
شرایط تحویل پایان نامه، دفاع و فارغ التحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 94 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
شرایط تحویل پایان نامه، دفاع و فارغ التحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 96 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
شرايط تحويل پايان نامه، دفاع و فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 95 دانشكده برق و كامپيوتر [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
شیوه نامه اجرایی آئین نامه کارشناسی ارشد برای ورودیهای 97 به بعد [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته وزارت علوم، تحقیقات وفناوری94/9/25 [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
شیوه نامه تدوین پایان نامه و رساله در دانشگاه صنعتی اصفهان [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
ضوابط برگزاری جلسات دفاعيه های پايان نامه/ رساله [دریافت] الکترونیک, معماری، هوش و رباتیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
مجموعه ضوابط داخلی تحصیلات تکمیلی مقطع ارشد ورودی 97 [دریافت] الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
مراحل دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد و دانش آموختگی [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
نحوه بارگذاری گزارش های دانشجویان کارشناسی ارشد در سامانه الکترونیکی دروس [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات
نحوه محاسبه نمره پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان ورودی 92 به بعد [دریافت] تحصیلات تکمیلی الکترونیک, قدرت, نرم افزار و فناوری اطلاعات, کنترل, مخابرات


by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی