Jump to Navigation

کارآموزی تابستان ۹۸

دانشجویانی که قصد گذراندن کارآموزی در تابستان ۹۸ را دارند می‌توانند  فرم ثبت نام کارآموزی، سهميه‌ها و اطلاعات مربوطه را که در ادامه آمده است دریافت کنند و فرم تکمیل‌شده را پس از امضا حداکثر تا روز چهارشنبه ۹۸/۳/۱ به دفتر ارتباط با صنعت (سرکار خانم ملکیان) تحویل دهند.

ضمنا دانشجویانی که قصد گذراندن کارآموزی در شرکتها و ارگانهایی خارج از شهر اصفهان را دارند، لازم است ضمن مراجعه به دفتر ارتباط با صنعت دانشکده و دریافت معرفی اولیه، موافقت رسمی شرکت موردنظر را حداکثر تا روز چهارشنبه ۹۸/۳/۱ به این دفتر تحویل دهند.
 
 
 
 
 


Page | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی