Jump to Navigation

رویدادها

۱۳۹۷ - مرد
عنوان
ارائه دهنده مکان
زمان و تاریخ
آینده زمینه ها و فرصت های شغلی در مهندسی برق و کامپیوتر
دکتر سعید گازر
سالن اجتماعات- دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
۱۳۹۷-۰۵-۲۹ ۱۰:۰۰
کاربرد‌های نوین فناوری فرا پهن باند (UWB) در زمینه‌های پزشکی‌ و کاهش مصرف انرژی
پروفسور محمد قوامی
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
۱۳۹۷-۰۶-۰۷ ۱۰:۰۰
Knowledge Discovery for Sustainable Urban Mobility
خانم دکتر مرجان ممتازپور
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
۱۳۹۷-۰۶-۲۶ ۱۲:۳۰
Weakly-supervised Semantic Segmentation
خانم فاطمه صالح-دانشجوی دکترای کامپیوتر در دانشگاه ملی استرالیا
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
۱۳۹۷-۰۷-۱۶ ۱۲:۳۰
Motion Planning and Control for Large Agile Robot Teams
دکتر سمانه حسینی
سالن سمینار 3 دانشکده برق و کامپیوتر
۱۳۹۷-۰۷-۲۳ ۱۲:۳۰
شهرک علمی و تحقیقاتی "آیا می دانید چگونه می توان یک کسب و کار دانش بنیان راه اندازی نمود؟"
آقای دکتر محمد دخیل علیان، معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۴:۰۰
شهرک علمی و تحقیقاتی "آیا می دانید چگونه می توان یک کسب و کار دانش بنیان راه اندازی نمود؟"
آقای دکتر محمد دخیل علیان، معاون توسعه فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
۱۳۹۷-۰۷-۲۸ ۱۴:۰۰
سمینار آینده بازار برق و انرژی های تجدید پذير
دکتر قره گزلو(معاون بازار برق، شرکت مدیریت شبکه برق ایران)- مهندس رحمتی (مدیر نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق)
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپیوتر
۱۳۹۷-۰۸-۲۳ ۱۰:۰۰
مفاهیم و روشهای پیاده‌سازی شبیه‌سازهای مدارات دیجیتال
دکتر مسعود هاشم‌پور
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
۱۳۹۷-۰۸-۲۷ ۱۲:۳۰


by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف بومی