رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین زمان مصاحبه داوطلبان دوره دکتری مهندسی برق- الکترونیک- بهار 98

بدین وسیله به اطلاع می رساند 

روز شنبه 25 خرداد ماه98،  ساعت 9 صبح

به عنوان تنها فرصت باقیمانده جهت مصاحبه ی داوطلبان 

 مصاحبه دررشته مهندسی برق- الکترونیک می باشد

تحت نظارت وف بومی