رفتن به محتوای اصلی
x

آخرین مهلت دفاع کارشناسی ارشد ترم اول 1400

آخرین مهلت ارسال پایان نامه به تحصیلات تکمیلی بدون کسر نمره : 10 بهمن

آخرین مهلت ارسال پایان‌نامه به تحصیلات تکمیلی با کسر نمره : 23 بهمن

آخرین مهلت دفاع  : 23 اسفند

تحت نظارت وف بومی