رفتن به محتوای اصلی
x

نرم افزار و فناوری اطلاعات

نزدیک به سی سال از تاسیس رشته کامپیوتر در دانشگاه صنعتی اصفهان می‌گذرد. در طول این سال ها فارغ التحصیلان این دانشکده نشان داده اند که مهارت های لازم برای پذیرش شغل های کلیدی در کشور را کسب کرده و نیز در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های معتبر داخل و خارج کشور بسیار موفق بوده‌اند. تلاش استادان در آموزش معطوف به همگام بودن با تغییرات سریع فناوری در دنیا در این حوزه بوده و پژوهش‌ها نیز در حوزه های نوین نرم افزار، امنیت و محرمانگی، مدیریت داده‌ها، الگوریتم‌ها، شبکه‌های کامپیوتری و حوزه های مرتبط با صنعت در استان و کشور صورت می‌گیرد. دانشجویان در محیطی پویا و فعال می توانند از فرصت فعالیت‌های بین رشته‌ای در دانشگاه صنعتی نیز بهره ببرند و مهارت های کلیدی برای کار یا ادامه تحصیل را کسب نمایند.

علیرضا بصیری

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33915820
شماره اتاق : 417
محمدرضا حیدرپور

مدیر گروه, استادیار, نرم‌افزار و فناوری اطلاعات
هیات علمی
 • 98-31-33915359
شماره اتاق : 414
زینب زالی

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۱۴۶۶
شماره اتاق : 415
علی فانیان

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33915392
شماره اتاق : 308
حسین فلسفین

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۹۰۶۸
شماره اتاق : 323
ناصر قدیری مدرس

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33919058
شماره اتاق : 322
زینب مالکی

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33919057
شماره اتاق : 306
الهام محمودزاده

سرپرست فرهنگی دانشجویی, استادیار, نرم‌افزار و فناوری اطلاعات
هیات علمی
 • 98-31-33919064
شماره اتاق : 310
محمدحسین منشئی

دانشیار, نرم‌افزار و فناوری اطلاعات
هیات علمی
 • 98-31-33919067
شماره اتاق : 305
مریم موزرانی

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33915468
شماره اتاق : 404
عبدالرضا میرزایی

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, استادیار
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۶۵
مسعودرضا هاشمی

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33915395
شماره اتاق : 304
محبوبه مساح

نرم‌افزار و فناوری اطلاعات, کارشناس آزمایشگاه
کارمند
 • 98-31-33915409

تحت نظارت وف بومی