رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص ثبت نام نیمسال ۱-۹۹

ثبت نام ۱-۹۹

گزارش ۵۹ (اولویت ثبت نام): ۱۹ شهریور
بازه ثبت نام: ۲۲ تا ۲۶ شهریور
شروع کلاس‌های غیر حضوری: ۲۹ شهریور
ترمیم: ۱ و ۲ مهر

تحت نظارت وف بومی