Jump to Navigation

اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص گرفتن درس پروژه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که مایل به ثبت نام پروژه کارشناسی با استادی خارج از گروه آموزشی خود هستند می رساند که اخذ موافقت کتبی از مدیر گروه برای ثبت قطعی پروژه در سیستم گلستان الزامی است. لذا دانشجو موظف است قبل از اقدام  به ثبت نام پروژه و مراجعه به استاد مربوطه، فرم اعلام نظر مدیر گروه را از سایت دانشکده اخذ نموده و به امضای مدیر گروه خود برساند. در غیر اینصورت ثبت نام دانشجو در پروژه کان لم یکن تلقی خواهد شد.News | by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی