Jump to Navigation

سمینارهای علمی

1397
شماره
عنوان
ارائه دهنده مکان
زمان و تاریخ
مسئول برگزاری
19-552
دکتر مجید صباغ
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
1397-10-22 12:30
نادر کریمی
19-554
جناب آقای دکتر مجید نبی
سالن شورای جدید دانشکده برق و کامپیوتر
1397-11-14 13:00
19-555
دکتر محمدمهدی نقش
سالن اجتماعات دانشکده برق و کامپيوتر
1397-12-07 12:30
محمد مهدی نقش


by Dr. Radut

ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی