رفتن به محتوای اصلی
x

آدرس پست الکترونيکی سرپرست تحصیلات تکمیلی

بدين وسيله به اطلاع می رساند آدرس پست الکترونيکی ECE_Grad_Coordinator@of.iut.ac.ir صرفا به امور مربوط به سرپرست تحصيلات تکميلی تخصيص يافته است. برای دستيابی به سرعت و دقت بيشتر در پاسخگويی، همکاران محترم هيئت علمی و دانشجويان عزيز تحصيلات تکميلی می توانند از طريق اين آدرس مکاتبه نمايند.

ضمنا از طريق آدرس می توان با کارشناسان محترم دفتر تحصيلات تکميلی خانم ها نکوئی و دهقانی مکاتبه داشت. ecegrad@ec.iut.ac.ir

 

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی