رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه درایوهاي الكتریكي

آزمایشگاه درایوهاي الكتریكي

آزمایشگاه سیستم هاي انرژي الكتریكي

آزمایشگاه سیستم هاي انرژي الكتریكي

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوي

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوي

آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكي 1

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی دانشگاه صنعتی اصفهان  یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های ماشین در بین دانشگاه‌های ک

آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكي 2

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی دانشگاه صنعتی اصفهان  یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های ماشین در بین دانشگاه‌های ک

آزمایشگاه ابزار دقیق

در آزمایشگاه ابزار دقیق دانشجویان با به کارگیری سیستم های کنترل فرآیند شامل دما، فشار، دبی و سطح با تجهیزات کنترلی و

آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي

آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي

آزمایشگاه سیستم هاي كنترل خطي

به طور کلی، مراحل بررسی سیستم های کنترل شامل مدلسازی، تحلیل سیستم در حوزهِ زمان و فرکانس و طراحی کنترل کننده می باشد.

آزمایشگاه كنترل فرايندهاي صنعتي

با ظهور PLCها در صنعت، اجزای کنترل فرآیندهای صنعتی دستخوش تغییر شده اند و منطق مدارهای رله

آزمایشگاه ریزپردازنده

هدف از اين آزمايشگاه آشنايي با برخي از قابليت­هاي ميکروکنترلر ATmega16  و برنامه ­نویسی آن در کنار ساير دستگاه ­هاي ج

آزمایشگاه طراحي سیستم هاي دیجیتال 1

آزمایشگاه طراحي سیستم هاي دیجیتال 1

آزمایشگاه طراحي سیستم هاي دیجیتال 2

هدف از اين آزمايشگاه آشنايي با برخي از قابليت­هاي ميکروکنترلر ATmega16  و برنامه ­نویسی آن در کنار ساير دستگاه­ هاي ج

آزمایشگاه معماري كامپیوتر

آزمایشگاه معماري كامپیوتر

آزمایشگاه سیستم عامل

سیستم عامل Operating System آزمایشگاه سیستم عامل، در کنار درس سیستم عامل برای دانشجویان کارشناسی ارائه می‌شود.

آزمایشگاه شبكه هاي كامپیوتري 2

هدف از ارائه آزمایشگاه شبکه ، آشنایی دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم تدریس شده در درس شبکه و همچینین کار با تجهیزات شب

آزمایشگاه شبكه هاي كامپیوتري1

هدف از ارائه آزمایشگاه شبکه ، آشنایی دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم تدریس شده در درس شبکه و همچینین کار با تجهیزات شب

آزمایشگاه مهندسي نرم افزار 1

آزمایشگاه مهندسي نرم افزار 1

تحت نظارت وف ایرانی