رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه های آموزشی

آزمایشگاه اصول الكترونیك

آزمایشگاه اصول الكترونیك

آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال 1

آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال  1

آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال 2

آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال  2

آزمایشگاه الكترونیك قدرت

آزمایشگاه الكترونیك قدرت

آزمایشگاه درایوهاي الكتریكي

آزمایشگاه درایوهاي الكتریكي

آزمایشگاه سیستم هاي انرژي الكتریكي

آزمایشگاه سیستم هاي انرژي الكتریكي

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوي

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوي

آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكي 1

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی دانشگاه صنعتی اصفهان  یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های ماشین در بین دانشگاه‌

آزمایشگاه ماشین هاي الكتریكي 2

آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی دانشگاه صنعتی اصفهان  یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های ماشین در بین دانشگاه‌

آزمایشگاه ابزار دقیق

در آزمایشگاه ابزار دقیق دانشجویان با به کارگیری سیستم های کنترل فرآیند شامل دما، فشار، دبی و سطح با تجهیزات کنترلی و

آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي

آزمایشگاه اتوماسیون صنعتي

آزمایشگاه سیستم هاي كنترل خطي

به طور کلی، مراحل بررسی سیستم های کنترل شامل مدلسازی، تحلیل سیستم در حوزهِ زمان و فرکانس و طراحی کنترل کننده می باشد.

آزمایشگاه كنترل فرايندهاي صنعتي

با ظهور PLCها در صنعت، اجزای کنترل فرآیندهای صنعتی دستخوش تغییر شده اند و منطق مدارهای رله

آزمایشگاه ریزپردازنده

هدف از اين آزمايشگاه آشنايي با برخي از قابليت­هاي ميکروکنترلر ATmega16  و برنامه ­نویسی آن در کنار ساير دستگاه ­

آزمایشگاه طراحي سیستم هاي دیجیتال 1

آزمایشگاه طراحي سیستم هاي دیجیتال 1

آزمایشگاه طراحي سیستم هاي دیجیتال 2

هدف از اين آزمايشگاه آشنايي با برخي از قابليت­هاي ميکروکنترلر ATmega16  و برنامه ­نویسی آن در کنار ساير دستگاه­

آزمایشگاه معماري كامپیوتر

آزمایشگاه معماري كامپیوتر

آزمایشگاه سیستم عامل

سیستم عامل Operating System آزمایشگاه سیستم عامل، در کنار درس سیستم عامل برای دانشجویان کارشناسی ارائه می‌شود.

آزمایشگاه شبكه هاي كامپیوتري 2

هدف از ارائه آزمایشگاه شبکه ، آشنایی دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم تدریس شده در درس شبکه و همچینین کار با تجهیزات شب

آزمایشگاه شبكه هاي كامپیوتري1

هدف از ارائه آزمایشگاه شبکه ، آشنایی دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم تدریس شده در درس شبکه و همچینین کار با تجهیزات شب

آزمایشگاه مهندسي نرم افزار 1

آزمایشگاه مهندسي نرم افزار 1

تحت نظارت وف ایرانی