رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه شبكه هاي كامپیوتري1

Level begin

هدف از ارائه آزمایشگاه شبکه ، آشنایی دانشجویان بصورت عملی با مفاهیم تدریس شده در درس شبکه و همچینین کار با تجهیزات شبکه مانند سوییچ، مسیریاب و .. میباشد.نحوه ارائه آزمایشگاه بصورت عملی و کار با تجهیزات شبکه ای مانند سویچ و روتر میباشد.همچنین دانشجویان در این درس روش کار با نرم افزارهای شبیه ساز را نیز می آموزند.

تجهیزات:

  1. کامپیوتر
  2. مسیریاب
  3. سوییچ
  4. میکروتیک

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری، کد پستی 83111-84156

تلفن: 33912450-31-98+      فکس: 33912451-31-98+     

تحت نظارت وف ایرانی