رفتن به محتوای اصلی
x

فرهنگی دانشجویی

اهداف و اهم وظايف سرپرستان دانشجويي- فرهنگي دانشكده ها
(برگرفته شده از آیین نامه)

به منظور هدايت، بستر سازي، تسهيل، هماهنگي و نظارت بر فعاليتهاي فوق برنامه دانشجويي در سطح دانشكده ها و در راستای نيل به اهداف عاليه دانشگاه اسلامي در تربيت نيروي انساني متخصص، توانا، خردورز و مهذب، در چارچوب سياستها و مقررات دانشگاه و مصوبات شوراهاي مرتبط، سرپرستان دانشجويي- فرهنگي دانشكده ها فعاليتهاي حوزه كاري خود را بر اساس مفاد اين آيين نامه تنظيم مي نمايند .

الف- حوزه دانشجويي 

برنامه ريزي و نظارت بر فعاليت ها و مسابقات ورزشي 

برنامه ريزي هدفمند و توسعه كار دانشجويي

هماهنگي و پی¬گیری مشاوره دانشجويي با استفاده از ظرفیت های مرکز مشاوره

برنامه ريزي و كمك به انتخاب دانشجويان نمونه و برگزیده

برنامه ريزي و نظارت بر ارتباط فعال با دانش آموختگان 

کمک به جذب دانشجویان ممتاز در مقاطع بالاتر با همکاری معاونت آموزشی

بازخورد و ارزیابی فعالیت های دانشجویی در سطح دانشکده​

ب- حوزه فرهنگي- اجتماعي 

نظارت بر انجمن(هاي) علمي دانشجويي دانشكده 

هدايت گروه هاي دانشجويي علمي- فناوري تخصصي دانشكده 

برنامه ريزي و نظارت بر بازديدهاي علمي فوق برنامه دانشكده 

هدايت و نظارت بر نشريات علمي دانشجويي دانشكده 

برنامه ريزي و هدايت برنامه هاي فرهنگي- اجتماعي دانشكده

همكاري با معاونت آموزشي دانشكده در برنامه ريزي راهنمايي جامع دانشجويان كارشناسي 

استفاده از ظرفيت دانشجويان تحصيلات تكميلي در فعاليتها ​

گروههای فعال دانشجویی دانشکده: 

انجمن علمی برق

انجمن علمی کامپیوتر و آی تی

بسیج دانشجویی دانشکده برق (شهید خاکی)

شاخه دانشجویی IEEE

نشریات دانشجویی:

فیدبک (انجمن علمی برق)

فرامتن (انجمن علمی کامپیوتر و آی تی)

 

فرزانه شایق

سرپرست فرهنگی دانشجویی, استادیار, مخابرات, بیوالکتریک
هیات علمی
  • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۱۴۷۶
شماره اتاق : 406

تحت نظارت وف ایرانی