رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم های کامپیوتری

برگزاری کارگاه آشنایی با سیستم های کامپیوتری با حضور دکتر نادر کریمی در روز یکشنبه 9 آبان ساعت 12:30

لینک شرکتhttps://www.skyroom.online/ch/iut/ece.100

تحت نظارت وف ایرانی