رفتن به محتوای اصلی
x

الکترونیک

گروه الکترونیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان دارای 8 عضو هیئت علمی تمام وقت می باشد که علاوه بر آموزش دورههای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری  در زمینههای تحقیقاتی  مدارهای مجتمع ، الکترونیک قدرت ، الکترونیک نوری، مهندسی پزشکی  و سنسورها فعالیت می کنند.

 

سید امیر رضا احمدی مهر

گروه الکترونیک, استادیار
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۷۲
شماره اتاق : 409
احسان ادیب

گروه الکترونیک, دانشیار
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۶۵
رسول دهقانی

گروه الکترونیک, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33915375
شماره اتاق : 7
نسرین رضایی

گروه الکترونیک, مدیر گروه, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33919061
شماره اتاق : 314
سید مسعود سیدی
دوره ریاست 83-80
گروه الکترونیک, استاد
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۱۷
شماره اتاق : 319
محمد صدقی

گروه الکترونیک, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33919055
شماره اتاق : 307
وحید غفاری نیا

گروه الکترونیک, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33915467
شماره اتاق : 327
اصغر غلامی

گروه الکترونیک, دانشیار
هیات علمی
 • 98-31-33912451
شماره اتاق : 3
حسین فرزانه فرد

گروه ها, گروه الکترونیک, استاد
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۰۳
شماره اتاق : 10
مهنوش تاجمیر ریاحی

کارشناس آزمایشگاه, گروه الکترونیک
کارمند
 • 98-313-3915401
سکینه شیرازی

کارشناس آزمایشگاه, گروه الکترونیک
کارمند
 • 98-313-3915442
 • لیست جلسات دفاع ارشد( 22 فروردین 1399 )
 • لیست جلسات دفاع دکترا( 22 فروردین 1399 )
 • فرصت‌های شغلی( 22 فروردین 1399 )
 • ارزشیابی دروس( 22 فروردین 1399 )
 • آزمایشگاه اصول الكترونیك

  آزمایشگاه اصول الكترونیك

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال 1

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال  1

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال 2

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال  2

  آزمایشگاه الكترونیك قدرت

  آزمایشگاه الكترونیك قدرت

  تحت نظارت وف ایرانی