رفتن به محتوای اصلی
x

الکترونیک

گروه الکترونیک دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان دارای 8 عضو هیئت علمی تمام وقت می باشد که علاوه بر آموزش دورههای کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری  در زمینههای تحقیقاتی  مدارهای مجتمع ، الکترونیک قدرت ، الکترونیک نوری، مهندسی پزشکی  و سنسورها فعالیت می کنند.

 

احسان ادیب

استاد, الکترونیک
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۶۵
رسول دهقانی

استاد, الکترونیک
هیات علمی
 • 98-31-33915375
شماره اتاق : 7
نسرین رضایی

الکترونیک, مدیر گروه, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33919061
شماره اتاق : 314
سید مسعود سیدی
دوره ریاست 83-80
الکترونیک, استاد
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۱۷
شماره اتاق : 319
محمد صدقی

الکترونیک, استادیار
هیات علمی
 • 98-31-33919055
شماره اتاق : 307
وحید غفاری نیا

دانشیار, الکترونیک
هیات علمی
 • 98-31-33915467
شماره اتاق : 327
اصغر غلامی

استاد, الکترونیک
هیات علمی
 • 98-31-33912451
شماره اتاق : 3
حسین فرزانه فرد

گروه ها, الکترونیک, استاد
هیات علمی
 • ۹۸-۳۱-۳۳۹۱۵۴۰۳
شماره اتاق : 10
زهرا خجسته

کارشناس آزمایشگاه, الکترونیک
کارمند
 • 98-31-3915483
مرتضی نجفی

کارشناس آزمایشگاه, الکترونیک, مخابرات
کارمند
 • 98-31-33915401
 • فرصت‌های شغلی( 22 فروردین 1399 )
 • ارزشیابی دروس( 22 فروردین 1399 )
 • تعهد نامه پژوهشگران( 22 فروردین 1399 )
 • آزمایشگاه اصول الكترونیك

  آزمایشگاه اصول الكترونیك

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال 1

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال  1

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال 2

  آزمایشگاه الكترونیك آنالوگ و دیجیتال  2

  آزمایشگاه الكترونیك قدرت

  آزمایشگاه الكترونیك قدرت

  تحت نظارت وف ایرانی