رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه ایمنی وبهداشت تخصصی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

بسمه تعالي

كليه دانشجوياني كه كارگاه تخصصي ايمني و بهداشت را در ترم 2-97 ثبت نام

 نموده اند لطفا در تاريخ (98/3/1)ساعت 8 در تالار شهيد فتوحي (تالار 8) حضور به هم رسانند.

در ضمن دانشجوياني كه قبلا نيز كارگاه را نگذرانده اند حتما در اين كارگاه شركت نمايند.

عدم شركت در اين كارگاه، به منزله ي مردودي محسوب مي گردد.

دفتر تحصيلات تكميلي

دانشكده برق و كامپيوتر

20/2/98

 

تحت نظارت وف ایرانی