رفتن به محتوای اصلی
x

برای دانش آموزان عزیز (دانشجویان آینده) و والدین گرامیشان

سلامی چو بوی خوش آشنایی

از اینکه به وبگاه دانشکده ما آمدید سپاسگزاریم. دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده برق و کامپیوتر بر مبنای سابقه غنی و امکانات گسترده و متنوع، و  برنامه ریزی پویا و بروز، میزبان خوبی برای شکوفایی استعدادهای شما خواهد بود. در شاکله فکری مدیریت دانشکده و در راستای اهداف متعالی دانشگاه صنعتی اصفهان، شکوفایی استعدادهای همه دانشجویان و تلاش برای ارزش آفرینی و اثرگذاری دانشجو و دانش آموخته در جامعه، محور همه برنامه ریزی هاست. در این نظام فکری، با پذیرفتن تفاوت و تنوع استعدادها، فراهم کردن بستر رشد برای همه دانشجویان با هر وضعیت درسی، برای دستیابی به یک شغل پایدار و اثر بخشی در منطقه پیرامونی، هم ارز تشویق دانشجویانی که بعدا در صحنه‌های ملی و بین المللی شاخص خواهند شد، دارای اهمیت و اولویت است. 

ساختار آموزشی-پژوهشی دانشکده را ترکیبی از کادر هیات علمی جوان و بسیار فعال در کنار اعضای هیات علمی با تجربه و پیشکسوت و با همراهی کادر کارشناسی و اداری مجرب و قوی  هدایت می نمایند.کادر هیات علمی دانشکده، همگی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور و دنیا هستند که دارای ارتباطات قوی با صنعت داخل و همچنین ارتباطات علمی بین المللی گسترده هستند. 

 در سال های اخیر، علاوه بر بروز رسانی چارت درسی و محتوای دروس با دیدگاه کاربردی و پژوهشی، دانشکده مجهز به  تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و پردازشی در زمینه های مختلف مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی و رباتیک، رایانش امن، نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم داده)،  مهندسی برق (الکترونیک، بیوالکتریک، کنترل،مخابرات، قدرت و سیستم های انرژی) شده است.         

با گذری بر پیوندهای زیر می توانید با زمینه فعالیتهای  کادر هیات علمی، تجهیزات، امکانات و منابع دانشکده، فعالیت های دانشجویی،  آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، بولتن فعالیت های اخیر و اخبار موفقیت ها، و بخشی از دانش آموختگان موفق و افتخارات دانشکده آشنا شوید.

 

آشنایی با فعالیت های دانشجویی دانشکده

فیلم های فعالیت های دانشجویی

سیمای دانشکده- 

تجربه و صحبت های دانشجویان و استادان

 

برای نو دانشجویان و دانشجویان عزیز دانشکده

سلامی چو بوی خوش آشنایی

از اینکه به وبگاه دانشکده ما آمدید سپاسگزاریم. دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشکده برق و کامپیوتر بر مبنای سابقه غنی و امکانات گسترده و متنوع، و  برنامه ریزی پویا و بروز، میزبان خوبی برای شکوفایی استعدادهای شما خواهد بود. در شاکله فکری مدیریت دانشکده و در راستای اهداف متعالی دانشگاه صنعتی اصفهان، شکوفایی استعدادهای همه دانشجویان و تلاش برای ارزش آفرینی و اثرگذاری دانشجو و دانش آموخته در جامعه، محور همه برنامه ریزی هاست. در این نظام فکری، با پذیرفتن تفاوت و تنوع استعدادها، فراهم کردن بستر رشد برای همه دانشجویان با هر وضعیت درسی، برای دستیابی به یک شغل پایدار و اثر بخشی در منطقه پیرامونی، هم ارز تشویق دانشجویانی که بعدا در صحنه‌های ملی و بین المللی شاخص خواهند شد، دارای اهمیت و اولویت است. 

ساختار آموزشی-پژوهشی دانشکده را ترکیبی از کادر هیات علمی جوان و بسیار فعال در کنار اعضای هیات علمی با تجربه و پیشکسوت و با همراهی کادر کارشناسی و اداری مجرب و قوی  هدایت می نمایند.کادر هیات علمی دانشکده، همگی از دانش آموختگان دانشگاه های برتر کشور و دنیا هستند که دارای ارتباطات قوی با صنعت داخل و همچنین ارتباطات علمی بین المللی گسترده هستند. 

 در سال های اخیر، علاوه بر بروز رسانی چارت درسی و محتوای دروس با دیدگاه کاربردی و پژوهشی، دانشکده مجهز به  تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی و پردازشی در زمینه های مختلف مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی و رباتیک، رایانش امن، نرم افزار، فناوری اطلاعات و علوم داده)،  مهندسی برق (الکترونیک، بیوالکتریک، کنترل،مخابرات، قدرت و سیستم های انرژی) شده است.         

با گذری بر پیوندهای زیر می توانید با زمینه فعالیتهای  کادر هیات علمی، تجهیزات، امکانات و منابع دانشکده، فعالیت های دانشجویی،  آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، بولتن فعالیت های اخیر و اخبار موفقیت ها، و بخشی از دانش آموختگان موفق و افتخارات دانشکده آشنا شوید.

 

 

آشنایی با فعالیت های دانشجویی دانشکده

فیلم های فعالیت های دانشجویی

سیمای دانشکده- 

تجربه و صحبت های دانشجویان و استادان

برای دانش‌آموختگان عزیز

با سلام به دانش آموختگان عزیز دانشکده

 سپاس از اینکه چند سال از طلایی ترین دوران زندگی خود را در دانشکده خودتان گذراندید. ان شاءالله دوره حضور شما در دانشکده و دانشگاه، نقش موثری برای آینده شما و جامعه داشته و خواهد داشت. 

بی شک دانشکده در راستای ارتقا وضعیت و تاثیرگذاری خود در جامعه نیازمند راهنمایی های ارزشمند و استفاده از تجربیات تلخ و شیرین دوران حضور شما در دانشکده است. بروز بودن دانشکده در گرو در ارتباط بودن با شما عزیزان است. 

قطعا در مسیر بهبود دانشکده نیازمند حمایت های فکری و عملی شما عزیزان خواهیم بود و امیدواریم که از کانال های مختلف نظیر انجمن های دانش آموختگان ادوار و گروه های همکلاسی ها و  همچنین کانال های رسمی، ما را از تجربیات ارزشمند خودتان بی نصیب نگذارید. 

لطفا در هر مقطعی از زندگی هستید، خواهشا و لطفا و  حتما به نحو مناسبی ارتباط با مدیران وقت دانشکده را حفظ بفرمایید و با به اشتراک گذاشتن نظرات سازنده و با حمایت از خانه خودتان، فضای رشد دانشکده  را برای دانشجویان فعلی بهبود بخشید.

 

کانال های مستقیم ارتباط با ما

ece_chair@of.iut.ac.ir

eceiut_official@

آشنایی با فعالیت های دانشجویی دانشکده

فیلم های فعالیت های دانشجویی

سیمای دانشکده- 

تجربه و صحبت های دانشجویان و استادان

تحت نظارت وف ایرانی