رفتن به محتوای اصلی
x
  • درس اصول ارائه و تحقیق در این ترم ارائه نمی‌شود و دانشجویان محترم می‌توانند از مجموعه تخصصی انتخابی بسته خود یا سایر بسته‌ها درس نظری یا آزمایشگاه انتخاب نمایند

 

  • دانشجویان محترم نمی‌توانند برای دانش‌آموختگی به جای آزمایشگاه، دروس نظری اخذ نمایند

 

  • در روال عادی دانشکده، دروس اصلی و تخصصی در ترم تابستان ارائه نمی‌شوند

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در۲ رشتهی مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر اقدام به برگزاری دوره‌های آموزش کارشناسی می‌نماید. هدف از برگزاری این دورهها، تربیت نیروهای کارشناسی متخصص با تأکید بر ایجاد زمینه‌های قوی در ریاضیات، علوم پایه، علوم مهندسی و طراحی مهندسی است. طراحی دوره‌های کارشناسی منطبق بر برنامه‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، هر چند در مواردی به منظور ‌همگام بودن با آخرین تحولات علمی، در عین سازگاری با چارچوب مصوب وزارت عتف، محتوای دوره‌ها غنی‌تر شده است.

اشتراک در