رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه همکاری بصورت امریه

اطلاعیه همکاری

دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در نظر دارد جهت همکاری در ارائه آزمایشگاههای آموزشی خود، تعداد محدودی نیرو بصورت امریه را جذب نماید. علاقمندان جهت همکاری، رزومه، مدارک کاری و علاقه مندیهای خود را به آدرس ایمیل ece_office@of.iut.ac.ir   تا تاریخ 1/11/97 ارسال نمایند.

دانشکده برق و کامپیوتر

تحت نظارت وف ایرانی