رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه پژوهشی الکترونیک و مخابرات نوری

Level begin

زمینه‌های کاری: مخابرات نوری بی سیم، الکترونیک نوری، مخابرات فیبر نوری

آزمایشگاه الکترونیک و مخابرات نوری دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان در سال 1390 افتتاح شد و با بهره مندی از تجهیزات فراهم شده، تحقیقات تئوری و تجربی در زمینه الکترونیک و مخابرات نوری و با تاکید بر توسعه سیستمهای مخابرات نوری بی سیم و افزاره های نوری انجام می دهد.

صفحه وب آزمایشگاه پژوهشی الکترونیک نوری و مخابرات نوري

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی