رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اولین کارگاه هر آنچه یک نودانشجو باید بداند

اولین کارگاه از سری کارگاههای <هرآنچه یک نودانشجو باید بداند> با عنوان آشنایی با قوانین آموزشی برای نودانشجویان عزیز، روز سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ با حضور رییس و معاون آموزشی دانشکده برگزار خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی