رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه ابزار دقیق

Level begin

در آزمایشگاه ابزار دقیق دانشجویان با به کارگیری سیستم های کنترل فرآیند شامل دما، فشار، دبی و سطح با تجهیزات کنترلی و ابزاردقیق صنعتی آشنا شده و نحوه ی کالیبراسیون و استفاده از آن ها را فرا گرفته و تجربه می کنند. همچنین دو سیستم مجهز به انواع حسگرهای رباتیکی به منظور یادگیری طرز کار و کالیبراسیون حسگرها، در اختیار آنها قرار می گیرد. در آزمایش های مختلف چگونگی ارتباط تجهیزات ابزاردقیق با کامپیوترهای کنترلی و مانیتوریگ آموزش داده می شود.

تجهیزات:

  1. سیستم کنترل فرآیند جریان مایع
  2. سیستم کنترل فرآیند سطح مایع
  3. سیستم کنترل فرآیند دما
  4. سیستم کنترل فرآیند فشار
  5. سیستم حسگر و ابزاردقیق SIS
  6. سیستم کنترل فرآیندها PCT580
  7. برد حسگر و ابزاردقیق InstruCUP110

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه ابزار دقیق، کد پستی 83111-84156

تلفن: 33912450-31-98+      فکس: 33912451-31-98+     

تحت نظارت وف ایرانی