رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه کنترل غیر خطی(آموزشی و پژوهشی)

Level begin

با وجود پیشرفت‌های فوق العاده در طراحی کنترل‌کننده‌های خطی، این حقیقت را باید در نظر گرفت که بسیاری از سیستم‌های واقعی، غیرخطی هستند. بدین معنی که حداقل یکی از پارامترهای حالت آن‌ها، آرگومان یک تابع غیرخطی است. برای ارائه چنین مدلی به صورت یک تابع انتقال ( نمایش به فرم یک سیستم دینامیکی خطی که در مهندسی کنترل استفاده می‌شود)، باید آن را حول نقطه‌ی کار داده شده، خطی کرد و سپس به طراحی کنترلر خطی برای سیستم غیرخطی پرداخته شود. در آزمایشگاه کنترل غیرخطی هدف این است که دانشجویان به صورت عملی با نمونه‌هایی از سیستم‌های غیر خطی مواجه شوندبه شناسایی و طراحی کنترلر مطلوب برای این تجهیزات بپردازند و درک و مهارت خود را از این سیستم ها بالاتر ببرند. همچنین از تجهیزات بسیار کاربردی و جذاب این آزمایشگاه در جهت انجام پروژه های خود استفاده کنند.

 

تحت نظارت وف ایرانی