رفتن به محتوای اصلی
x

آزمایشگاه كنترل فرايندهاي صنعتي

Level begin

با ظهور PLCها در صنعت، اجزای کنترل فرآیندهای صنعتی دستخوش تغییر شده اند و منطق مدارهای رله کنتاکتوری جهت کنترل فرآیند، جای خود را به منطق برنامه نرم افزاری بار شده به حافظه ی PLC داده است . PLC مخفف عبارت Programmable Logic Controller است که با اجرای برنامه ای که به آن داده شده است، عملکرد پیش بینی شده ای را از خود نشان می دهد. در حال حاضر، این آزمایشگاه مجهز به ست آموزشی PLC های Logo، 200، 300 و 1500 می باشد که با استفاده از آن ها آزمایش های مختلف انجام می شود.

تجهیزات:

  1. ست آموزشی PLC های Logo,200 و 300
  2. ست آموزشی پنوماتیک

آدرس: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، آزمایشگاه کنترل فرآیندهای صنعتی ، کد پستی 83111-84156 تلفن: 33912450-31-98+      فکس: 33912451-31-98+         

تحت نظارت وف ایرانی