رفتن به محتوای اصلی
x

آپلود گزارش کارآموزی

قابل توجه کارآموزان تابستان ۱۴۰۰

دانشجويان لازم است گزارش كارآموزي خود را كه شامل فرم 1 و 2 ،گزارش كارآموزي و نامه تاييديه محل كارآموزي است را در يك فايل فشرده شده تا تاريخ 25/6/1400 در سامانه يكتا در محل درس كارآموزي تابستان 1400 آپلود نمايند. لازم به ذكر است كه اگر هنوز براي شما درس مربوطه باز نشده، طي چند روز آينده باز خواهد شد. (همچنين فرم 1 و 2 و نمونه گزارش كارآموزي در سايت دانشكده قسمت پژوهش-كارآموزي قابل دسترسي مي باشد.

تحت نظارت وف بومی