رفتن به محتوای اصلی
x

اصلاح فرم ثبت پروژه کارشناسی

فرم ثبت پروژه کارشناسی در سایت دانشکده در قسمت فرمهای آموزشی آپلود شد. دانشجویان می توانند جهت ثبت پروژه کارشناسی خود فرم مربوطه را دریافت و بعد از تکمیل نمودن به دفتر آموزش تحویل دهند.

تحت نظارت وف ایرانی