رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم آموزشی در خصوص گرفتن درس پروژه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که مایل به ثبت نام پروژه کارشناسی با استادی خارج از گروه آموزشی خود هستند می رساند که اخذ موافقت کتبی از مدیر گروه برای ثبت قطعی پروژه در سیستم گلستان الزامی است. لذا دانشجو موظف است قبل از اقدام  به ثبت نام پروژه و مراجعه به استاد مربوطه، فرم اعلام نظر مدیر گروه را از سایت دانشکده اخذ نموده و به امضای مدیر گروه خود برساند. در غیر اینصورت ثبت نام دانشجو در پروژه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تحت نظارت وف ایرانی