رفتن به محتوای اصلی
x

اطلاعیه مهم در خصوص فارغ التحصیلان رتبه اول

به اطلاع آن دسته از داوطلبين كارشناسي ارشد ( فارغ التحصيل كارشناسي) كه با توجه به فرم تائيديه فارغ التحصيلان رتبه اول، « صفحه 259دفترچه انتخاب رشته آزمون ورودي تحصيلات تكميلي سال 1396»  حائز رتبه اول مي باشند،‌ رسانده می شود كه قسمت الف فرم را تكميل و فرم مربوطه را حد اكثر تا پايان وقت اداري هفته آينده به اتاق شماره 3 اداره كل آموزش ، خانم اسماعيلي تحويل دهند. بديهي است با توجه به مندرجات بند 3 فرم مذكور، در صورت عدم تكميل و تحويل،‌اين امتياز جهت داوطلب اعمال نخواهد گرديد.

تحت نظارت وف ایرانی