رفتن به محتوای اصلی
x

افتخارات انجمن های علمی برق وکامپیوتر

  • کسب عنوان شایسته تقدیر در بخش انجمن برگزیده نهمین جشنواره ملی حرکت توسط انجمن علمی کامپیوتر
  • رتبه نخست در بین 16 انجمن علمی دانشگاه توسط انجمن علمی کامپیوتر
  • انجمن علمی برتر در حوزه کارآفرینی توسط انجمن های علمی برق وکامپیوتر
  • رتبه دوم در بین 16 انجمن علمی دانشگاه توسط انجمن علمی برق
  • کسب مقام دوم جشنواره ملی تیتر (نشریات دانشجویی دوره یازدهم) در بخش نشریه علمی-تخصصی فنی مهندسی نشریه فرامتن شماره 10 (انجمن علمی کامپیتر) 1398
  • نشریه برتر جشنواره  حرکت دانشگاه نشریه ی فیدبک (انجمن علمی برق) 1393
  • دبیر برتر انجمن های علمی دانشگاه (انجمن علمی کامپیوتر) 1395-1394

تحت نظارت وف ایرانی