رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب اساتید دانشکده برق و کامپیوتر به عنوان اساتید نمونه کشوری و دانشگاهی در سالهای ۹۸ و ۹۹

انتخابهای شایسته آقای دکتر مدرس هاشمی به عنوان استاد نمونه کشوری، آقای دکتر همدانی گلشن به عنوان استاد تحصیلات تکمیلی نمونه، آقای دکتر ایزدی به عنوان مدرس نمونه تدریس غیرحضوری، خانم دکتر شایق و آقای دکتر خورسندی به عنوان اساتید راهنمای نمونه را خدمت ایشان تبریک عرض میگوییم.