رفتن به محتوای اصلی
x

انتخاب دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن استاد دانشکده برق و کامپیوتر به عنوان استاد نمونه کشوری در سال 1401

انتخاب شایسته دکترمحمد اسماعیل همدانی گلشن را به عنوان استاد نمونه کشوری ، خدمت ایشان و کلیه همکاران دانشکده برق و کامپیوتر تبریک عرض می نماییم

تحت نظارت وف ایرانی