رفتن به محتوای اصلی
x

تجلیل از سه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

در دیدار هفته گذشته وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات، از سه عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان تجلیل شد.

در این مراسم از آقایان دکتر حسین سعیدی، دکتر علی محمد دوست حسینی و دکتر فرامرز هندسی از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان بعنوان سه تن از 10 نخبه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان تجلیل بعمل آمد.

تحت نظارت وف ایرانی