رفتن به محتوای اصلی
x

تسهيلات دانشگاه صنعتی اصفهان - مقطع كارشناسي ارشد (بدون آزمون)

تسهيلات دانشگاه صنعتی اصفهان - مقطع كارشناسي ارشد  (بدون آزمون)

مقطع تحصيلي

عنوان تسهيلات

مشمولين

كسب عنوان

ميزان تسهيلات

كارشناسي ارشد

بورس تحصيلي

رتبه­هاي اول تا سوم المپياد دانشجويي كشوري

-

يك ميليون تومان براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

رتبه­هاي تك رقمي كنكور كارشناسي ارشد

-

يك ميليون تومان براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

ده درصد اول فارغ التحصيل كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان

-

يك ميليون تومان براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد

دانشجويان رتبه­هاي اول تا سوم هر دانشكده

استعداد درخشان

به ترتيب مبلغ 400 هزار تومان، 300 هزار تومان و 200 هزار تومان در هر سال تحصيلي

كارشناسي ارشد

اتاق مطالعه اختصاصي

ده درصد اول فارغ التحصيلان كارشناسي دانشگاه صنعتي اصفهان

-

استفاده از اتاق کار اختصاصي تك نفره براي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه

رتبه­هاي تك رقمي كنكور كارشناسي ارشد

-

استفاده از اتاق اختصاصي تك نفره براي دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه

كارشناسي ارشد

تسهيلات بنياد ملي نخبگان

دانشجويان ممتاز

-

مبلغ 500 هزار تومان در هر ماه به مدت يك سال

خوابگاه اختصاصي

استعداد درخشان

-

استفاده از اتاق اختصاصي دو نفره

وام ويژه تا سقف سه برابر

استعداد درخشان

-

وام ويژه تا سقف سه برابر ساير دانشجويان

استفاده از استخر دانشگاه

استعداد درخشان

-

استفاده (رایگان) از استخر دانشگاه به مدت يك سال

امكان ورود بدون آزمون به دوره دكتري

ده درصد اول فارغ التحصيلان كارشناسي­ارشد دانشگاه صنعتي اصفهان

-

-

استفاده از كلاس­هاي مركز آموزش­هاي آزاد و الكترونيكي

استعداد درخشان

-

با تخفيف 50%

 

 

تحت نظارت وف ایرانی