رفتن به محتوای اصلی
x

تمدید مهلت طرح پژوهانه همراه اول

دانشجویان و پژوهشگران محترم می‌توانند جهت آگاهی از محورهای اولویت‌دار و ثبت‌نام حداکثر تا تاریخ 15مهرماه به bi.hamrahrd.ir مراجعه نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی