رفتن به محتوای اصلی
x

جدول زمانبندی کارگاه ایمنی برق

جدول زمانبندی برگزاری کارگاه ایمنی برق مخصوص دانشجویان کارشناسی ورودی 93 و 94 که در تاریخ 30 اردیبهشت و 6 خرداد برگزار می گردد به شرح زیر می باشد:

ساعت 8 تا 10 - آموزش ارگونومی

ساعت 10 تا 12- اصول ایمنی و ارتینگ

ساعت 13/30 تا 16/30 - کمک های اولیه

تحت نظارت وف ایرانی