رفتن به محتوای اصلی
x

جدول زمانی مصاحبه شوندگان رشته های مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ 6 تیرماه 1397

جدول زمانی مصاحبه شوندگان رشته های مهندسی برق و کامپیوتر در تاریخ 6 تیرماه 1397

رشته

ساعت

کارشناس مسئول

مکان

مهندسی برق- الکترونیک

9

خانم ملکیان

پژوهشکده اویونیک

مهندسی برق- قدرت

14

خانم نکویی

اتاق شورای جدید

مهندسی برق- کنترل

11

خانم نکویی

دفتر دانشکده

مهندسی برق-مخابرات(سیستم)

8:30

خانم نکویی

اتاق شورای جدید

مهندسی برق-مخابرات(میدان)

9

خانم نکویی

اتاق شورای جدید

مهندسی کامپیوتر(معماری کامپیوتر- هوش مصنوعی- نرم افزار

8:30

خانم مظاهری

اتاق 411

 

 

تحت نظارت وف ایرانی