رفتن به محتوای اصلی
x

زمانبندی فعالیت های درس سمینار/ تحقیق و تتبع نظری دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95

زمانبندی فعالیت های درس سمینار/ تحقیق و تتبع نظری دانشجویان کارشناسی ارشد  ورودی  95 

فعالیت

زمان انجام

شرکت در جلسات سخنرانی/ دفاع که در دانشکده برگزار می شوند

از شروع دوره تا اواسط نیمسال سوم تحصیل

انتخاب موضوع سمینار

پس از انتخاب استاد سمینار و تعیین زمینه کلی تحقیق

شرکت در کارگاه 1- فلسفه و مبانی تحقیق 2- ابزارهای تحقیق 3- اخلاق علمی

چهارشنبه 20/2/96

انجام تحقیق تحت نظارت استاد سمینار و ارائه گزارش های دوره ای به ایشان

در طول تابستان

ثبت نام در درس سمینار / تحقییق و تتبع نظری

از شنبه 11/6/96 تا چهارشنبه 15/6/96

شرکت در کارگاه 1- اصول گزارش نویسی 2- اصول نگارش 3- اصول ارائه شفاهی

چهارشنبه 5/7/96(مکان تالار شهید فتوحی)

شرکت در کارگاه آموزش Latex (اختیاری)

چهارشنبه 12/7/96 (مکان سالن اجتماعات ساعت 12-8)

تحویل گزارش نهایی به استاد سمینار برای بررسی و تأیید

تا موعدی که استاد سمینار تعیین می کند (قبل از 26/7/96)

تحویل گزارش کتبی سمینار و بارگذاری فایل آن

چهار شنبه 26/7/96

ارائه شفاهی سمینارها

چهارشنبه 3/8/96

 

برای دانشجویان شیوه آموزشی- پژوهشی استاد سمینار همان استاد راهنمای پایان نامه است که در نیمسال اول تحصیل تعیین شده است.

دانشجویان آموزش محور می توانند یکی از اعضای هیئت علمی گرایش خود را (با موافقت ایشان) به عنوان استاد سمینار انتخاب نمایند و تحقیق خود را زیر نظر ایشان به انجام رسانند، در غیر این صورت استاد سمینار توسط دانشکده تعیین خواهد شد.

 

 

زمانبندی تحویل پروپوزال و دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه آموزشی- پژوهشی ورودی 95

فعالیت

زمان انجام

تحویل گزارش پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه (پروپوزال) و بارگذاری فایل آن

تا چهارشنبه 24/8/96

تحویل گزارش تصویب شده پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه (پروپوزال) و بارگذاری فایل آن

تا شنبه 25/9/96

تحویل فرم گزارش پیشرفت پایان نامه 1

تاشنبه 22/2/97

تحویل پایان نامه و فرم اعلام آمادگی دفاع (برای فارغ التحصیلی در نیمسال چهارم)

تا شنبه 3/6/97

 

 

تحت نظارت وف ایرانی