رفتن به محتوای اصلی
x

شاخه دانشجويي IEEE برق دانشگاه صنعتي اصفهان در سال 89 برتر شد

رييس شاخه دانشجويي IEEE دانشگاه صنعتي اصفهان گفت: شاخه دانشجويي IEEE دانشگاه صنعتي اصفهان به عنوان شاخه برتر كشور در سال 1389 انتخاب شد.

مجيد مرادلو اظهار كرد: به دنبال فراخوان اسفند ماه بخش ايران IEEE به منظور انتخاب شاخه دانشجويي IEEE برتر و ارسال گزارش فعاليتهاي سال گذشته شاخه‌هاي دانشگاه‌هاي كشور، شاخه دانشجويي IEEE دانشگاه صنعتي اصفهان در اولين سال تشکيل رسمي خود با بيشترين امتياز به عنوان شاخه برتر ايران در سال 1389 انتخاب شد.
وي افزود: مراسم تقدير در جلسه ساليانه بخش ايران IEEE با حضور هيات رييسه و مسوولان بخش در روز چهارشنبه، بيست و هشتم ارديبهشت ماه سال جاري در دانشگاه صنعتي اميرکبير در حاشيه نوزدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران برگزار مي‌شود.
رييس شاخه دانشجويي IEEE دانشگاه صنعتي اصفهان خاطرنشان کرد: قدمت شاخه دانشجويي، متوسط تعداد اعضا در سه سال گذشته و داشتن فعاليت‌هاي علمي آموزشي مستمر از جمله شاخص‌هاي انتخاب شاخه برتر بوده است.
مرادلو تصريح کرد: از مهمترين فعاليت‌هاي اين شاخه در سال گذشته مي‌توان به افزايش تعداد اعضاي شاخه به بيش از 180 نفر بارشد 220 درصدي نسبت به سال 88، برگزاري نه سمينار و همايش علمي، برگزاري دوره‌ها وکارگاه‌هاي آموزشي، برگزاري و شرکت در مسابقات، همکاري در برگزاري هجدهمين کنفرانس مهندسي برق ايران(ICEE2010)  در دانشگاه صنعتي اصفهان، راه‌اندازي وب سايت شاخه وبرگزاري انتخابات هيات رييسه شاخه به صورت الکترونيکي اشاره كرد.

تحت نظارت وف ایرانی