رفتن به محتوای اصلی
x

شرایط گرفتن یک درس تحصیلات تکمیلی توسط دانشجویان کارشناسی

دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده برق و کامپیوتر با شرایط زیر می توانند تنها یک درس تحصیلات تکمیلی اخذ نمایند:

1. گذراندن بیش از 100 واحد درسی
2. داشتن معدل کل بالاتر از 16
3. رعایت ظرفیت تعریف شده برای کلاس
4. موافقت مدرس درس
5. موافقت تحصیلات تکمیلی دانشکده

تحصیلات تکمیلی دانشکده

 

 

 

تحت نظارت وف ایرانی