رفتن به محتوای اصلی
x

فرم اعلام نمره پروژه کارشناسی (2-98)

لازم است دانشجویانی که پروژه خود را ارائه نموده اند پس از تکمیل فرم مذکور برای اساتید داور و راهنمای خود ارسال نموده تا اساتید داور و راهنما پس از اعلام نمره، فرم مذکور را به ایمیل آموزش دانشکده ارسال نمایند.

فایل
پیوست اندازه
BSc_Project Form_New.pdf 470.75 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی