رفتن به محتوای اصلی
x

فعالیت های پژوهشی و فناوری دانشجویی

در ترم جدید مجازی از طریق کلیپ های پژوهشی و فناوری ما در دانشکده همراه باشید .

 

آیتم 1

 

 

تحت نظارت وف ایرانی