رفتن به محتوای اصلی
x

فوری فوری - تغییر زمان ارائه پروژه کارشناسی 1-95

قابل توجه دانشجویان کارشناسی

با توجه به هفته تعطیلی دانشگاه که از تاریخ 95/4/12 لغایت 95/4/18 زمان ارائه پروژه کارشناسی از تاریخ 95/4/14 به تاریخ 95/4/21 تغییر می یابد. دانشجیان عزیز می توانند جدول زمانبندی را از اینجا مشاهده نمایند.

تحت نظارت وف ایرانی