رفتن به محتوای اصلی
x

قابل توجه دانشجویان ممتاز کارشناسی متقاضی پذیرش بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد

قابل توجه دانشجويان ممتاز كارشناسي متقاضي پذيرش بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد

خوشبختانه شرط پذيرش دانشجو بدون آزمون در مقطع كارشناسي ارشد به صورت زير ساده تر شده است:

دانشجو بايد پس از 7 نيمسال تحصيلي با گذراندن حداقل 115 واحد درسي به لحاظ ميانگين كل جزو 10 درصد برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشد. ليست دانشجوياني كه احتمالا واجد اين شرايط خواهند شد (در بهمن ماه)، توسط مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه اعلام خواهد شد. 94

 تحصيلات تكميلي دانشكده برق و كامپيوتر

11/7/94

تحت نظارت وف ایرانی